E-skierowanie na rehabilitację

Drodzy pacjenci, zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (dziennikustaw.gov.pl)) z dniem 26 listopada 2021 r. […]